ปั๊ม

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

MECHANISM

 

MECHANISM Positive Return
FLOW RATE Type LY LK LN LP
  L/h 400 1300 3800 5500
DESCRIPTION •API 675 positive return plunger pump;
• Heavy-duty construction designed for
continuous (24 hour) industrial operation;
• Suitable for high pressure applications
where accuracy and reliability are essential;
• ATEX STD compliance (94/9/CE), group II
category 2 (zone 1/21) and group II
category 3 (zone 2/22).
• Multiple pumps arrangement with different
sizes, materials and strokes/1'
       
CHARACTERISTICS LY L/h 1,5 4,5 6,5 15 20 45 110 175 300 400
  bar max 150 100 100 100 70 40 18 11 8 6,5
                         
  LK L/h 30 48 62 90 165 250 550 850 1000 1300
  bar max 100 90 80 70 35 25 12 7 6 4
                         
  LN L/h 150 230 420 650 900 1500 2150 2700 3200 3800
  bar max 90 50 50 20 16 8 6 5 4 3,5
 
  LP L/h 230 340 540 750 1100 180 2500 3200 4500 5500
  bar max 90 80 55 40 27 15 10 9 6 5
 
  LY L/h 2 3 4 5,5 6,5 10 13      
  TS bar max 300 300 300 300 160 150 140      
 
  LK L/h 3,5 5 7 10 15 20 25 30 42  
  TS bar max 400 400 400 350 230 220 160 140 120  
 
  LN L/h 14 20 21 26 34 40 48 58 75 105
  TS bar max 400 400 375 350 260 250 230 200 150 110
 
  LP L/h 48 58 70 75 90 105 135 165 195  
  TS bar max 400 370 350 250 230 220 165 160 150