Hydraulically Actuated Diaphragm Metering Pumps

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
สินค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วย PULSA SERIES และ PULSA เป็นการใช้หลักการไฮโดรลิคมาช่วยขับเคลื่อนไดอะเฟรมของเครื่องสูบจ่าย สารเคมี 
ทำให้มีความแม่นยำสูง มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่อัตราการสูบจ่าย 2 ถึงกว่า 5000 ลิตร/ชั่วโมง และแรงดันสูงถึง 300 บาร์ มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก
เช่นสารเคมีที่มีการกัดกร่อนสูงหรือสารเคมีที่แปรสภาพก๊าซได้ โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม